Over het traineeship

In september 2023 start het eerste, eenjarige traineeship voor literair programmamakers. Het eerste half jaar maakt de programmamaker via workshops en lezingen kennis met de basis van het programmamaken en alle facetten van het vak, op het gebied van inhoudelijke, zakelijke en productionele inrichting, het vinden van en samenwerken met geschikte partners en het bereiken van publiek. Het eerste half jaar leert de deelnemer alle fijne kneepjes van het vak: hoe stel je een mooi programma samen, hoe ziet het literaire veld er eigenlijk uit, wat komt er allemaal kijken bij de productie van een festival?
Het tweede half jaar wordt deze kennis toegepast en komt de programmamaker in dienst van Wintertuin in Nijmegen, Explore The North in Leeuwarden of ILFU in Utrecht, en gaat onder leiding van een ervaren programmamaker aan de slag. 

Brede oriëntatie

Een opvallend kenmerk van de samenwerkende partijen binnen VLAM21 is hun hybride organisatievorm. De organisaties leggen zich niet vast op één aspect van de letteren, maar zetten zich in voor presentatie, productie, talentontwikkeling en educatie tegelijk. Ze werken lokaal en internationaal, zowel als productiehuis als festival.
De verbindingen die met andere domeinen worden gelegd en de nieuwe uitingsvormen die gepresenteerd worden, vormen een belangrijk inhoudelijk onderdeel van de organisaties. Deze experimentele manier van werken, vraagt om programmamakers die breed georiënteerd zijn en mee kunnen bewegen in deze vorm van organisatie.

Waarom

Op dit moment zien we een lacune binnen de nieuwe aanwas van artistiek medewerkers bij de literaire organisaties. Opleidingen als Creative Writing van ArtEZ University of Arts en DAS Creative Producing van Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten werken steeds breder, waardoor er zowel auteurs als producers afstuderen die zich niet enkel toeleggen op één aspect van de letteren. VLAM21 juicht deze ontwikkeling toe, maar mist nog een specifieke training voor literair programmamakers. In dat gat wil VLAM21 springen door een traineeship te ontwikkelen. Een gat dat noodzakelijk is om te vullen, om de continuïteit van de wendbare literaire festivals en manifestaties te kunnen waarborgen.